Šedá litina

Šedá litina, na přelomu 19. a 20. století snad nejpoužívanější výtvarný materiál, především v architektuře, ale také ve funerální plastice a užitkových předmětech, je dnes již v těchto oblastech využívána výjimečně nebo zcela zapomenuta. Ruční formování do pískových forem tak, jak je dodnes používá slévárna ve Staré Huti, je téměř raritou. Historická kuplovna byla sice nedávno nahrazena pecí indukční, která představuje špičkové technologie současnosti, ale vlastní zhotovování forem se stále děje původními postupy. Právě to umožňuje výrobu třeba i jednotlivých kusů kopií podle dodaných originálních předloh - například klik, zábradlových prvků, také pamětních desek a medailí i soch.

Slévárna za poslední roky posunula výrobu jak kvalitativně, tak i sortimentem. Dlouhodobá spolupráce s designéry se konečně zúročila ve vlastní řadu moderní drobné architektury městského mobiliáře – lavičky, zahrazovací sloupky, stojany na kola, stromové mříže, schodiště i třeba domovní orientační čísla a označení názvů ulic. Převážná část výroby je však stále zakázková výroba odlitků pro malosériovou průmyslovou výrobu.