Bronz

Spolupráce se sochaři při realizaci bronzových plastik, medailí a pamětních desek, je původním programem slévárny. Odlévání do klínových pískových forem bylo postupem času doplněno metodou na ztracený vosk a dnes je tato technologie využívána téměř výhradně. V odborných atelierech slévárny se provádí i cizelování a patinování odlitků, které je nedílnou součástí vzniku uměleckého díla v kovu.